Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Pediatri Kurumu 56. Kongresi, 17-21 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecektir.

Kongre programını hazırlarken hem güncel uygulamalarınızda yararlanacağınız konuları işlemeye, hem de dünyadaki son bilimsel gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştık. Ülkemizden gelen konularında uzman çok sayıda bilim adamının yanı sıra, bu kongrede özellikle Dünyanın çeşitli üniversitelerinde başarılı çalışmalar yapmış olan değerli Türk bilim adamları konuşmalar yapacaklar. Ayrıca denizaşırı ülkelerden gelip kongremize değerli katkılarda bulunacak yabancı bilim adamları da yer alacak.

Daha önceki kongrelerimizde olduğu gibi bu yıl da sizlerin yaptığı bilimsel çalışmaların bildiri ve poster olarak sunumu ile kongremiz zenginleşecek.

Kongremizde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Doç. Dr. Nur Canpolat
Doç. Dr. Ayşe Çiğdem Aktuğlu Zeybek
56. Türk Pediatri Kongresi Genel Sekterleri
Prof. Dr. Özgür Kasapçopur
56. Türk Pediatri Kongresi Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Vural
Türk Pediatri Kurumu Başkanı