Kurullar

Türk Pediatri Kurumu Başkanı

 Mehmet Vural

Kongre Başkanı

Özgür Kasapçopur

Kongre Genel Sekreterleri

Ayşe Çiğdem Aktuğlu Zeybek
Nur Canpolat

Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri

Tiraje Celkan
Kenan Barut
Salim Çalışkan
Ertuğrul Kıykım
Hüseyin Tufan Kutlu
Fügen Çullu Çokuğraş
Hilmi Apak